Γίνε μέλος

Ποιος μπορεί να γίνει μέλος?

Όλοι όσοι έχουν την όρεξη και το χρόνο να προσφέρουν στην ανάπτυξη αυτού του έργου μπορούν να γίνουν μέλη μας.
Όχι, δεν απαιτούμε κανενός είδους δέσμευση. Μπορείτε να προσφέρετε τόσο πολύ ή όσο λίγο θέλετε και μπορείτε. Το να γίνετε μέλη στο project μας σας δίνει την δυνατότητα ακόμα και περιστασιακά και εν όσο διαβάζετε την ύλη μας να μας βοηθήσετε διορθώνοντας κάποιο συντακτικό ή ορθογραφικό λάθος, ή ακόμα προσθέτοντας το κάτι τι παραπάνω που ίσως ξέρετε για το συγκεκριμένο θέμα. Μικρή βοήθεια από πολλούς μας βοηθάει να κάνουμε μεγάλα βήματα προόδου. Γι αυτό μη διστάζετε. Γίνετε μέλη τώρα!

Γίνε μέλος!

Θέλετε λοιπόν να γίνετε μέλη του apaixtos.gr ?

You need to have a Wikidot.com account and be signed to apply for membership.

if you already have a Wikidot.com account

or

it is worth it and is free

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.